Sondesøker for trasesøk og lokalisering av sonde/inspeksjonskamera

sondesøker_vivax-metrotech-vloc3-cam_sondesøker
sondesøker_vivax-metrotech-vloc3-cam_sondesøker

Sondesøker

PRIS: NOK 27.990,- eks mva

Kanskje verdens mest brukervennlige og beste SONDESØKER. Unik mottaker med 3D antenner som lokaliserer sonder fra enhver retning. Virtuell grafisk visning av sonde på stor lyssterk fargeskjerm og piler som viser retning til dens posisjon.

 • Vann og Avløp: Brukes primært til å finne posisjon til vann- og avløps rør ved hjelp av sondesender inne i røret som sender normalt 512Hz / 33kHz.
 • Metallrør: Finner også støpejernsrør og metallrør ved hjelp av VM-550 FF 1W sender (finner røret ved hjelp av strømtilførsel i røret)
 • Strømledninger: Kan avdekke strømledninger under bakken med passive frekvenser 50Hz for å finne strømledninger og Radio (RF) så lenge det er transporteres strøm gjennom dem. Inaktive strømledninger kan ikke spores.
 • Maks dybde: 4-5 meter (ikke betong)
 • Grafiske piler forteller brukeren retningen til sondesenderen.
 • Virtuell ikon visning av sonde på stor LCD skjerm for enkel synliggjøring av sondeposisjon.
 • Minimumspunkt (ghost´s) vises like før og etter sondeposisjon med blått ikon.
 • Anslår avstand frem til sondens posisjon og viser feltstyrke.
 • Sonder og kamerahoder (inspeksjonskameraer) kan lokaliseres fra enhver retning.
 • Sonde & søkefrekvenser 512Hz / 640Hz / 8.19kHz / 9.82kHz / 33kHz
 • Passive frekvenser 50Hz for å finne strømledninger og Radio (RF)
 • Opsjon: sender 5/10 watt for rørsøking eller sonder

Art. nr 1.215.10.00003 – PRIS: NOK 13.990,- eks mva

Du trenge denne FREKVENS SENDEREN i tillegg til sondesøkeren dersom du ønsker å søke etter støpejernsrør og metallrør. Denne kobles pluss (+) polen på røret du skal finne, minus (-) på jordspydet og skyver jordspydet i bakken. Da vil den sense en frekvens (83kHz) gjennom metallrøret som sondesøkeren fanger opp.