Søkbar stakefjær for trasesøk

Søk opp og lokaliserer rør og kanaler i plast med søkbar stakefjær ned til en dybde på 3 meter med 120m søkbar stakefjær.

Pris: NOK 34.990,- eks mva

120m (ø6mm) søkbar stakefjær med signal generator. Stakefjær med faststøpt sonde i tuppen og kablet kjerne i hele fjæras lengde.

Søke sonden lokasjon:
Skyv først inn ønsket lengde inn i røret, koble deretter klypene fra Signal Generator til begge terminalene Flexitrace og velg 8kHz frekvens. Da får du KUN signal i tuppen på fjæra og vanlig sonde lokasjon kan benyttes.

Søke hele fjæras lengde:
Skyv først inn ønsket lengde inn i røret, koble deretter rød klype fra Signal Generator til kun en av terminalene på Flexitrace, og svart klype på jordspyd som settes ned i jord, velg så 83 kHz frekvens. Da får du signal på hele fjæras lengde og du kan da gjøre trasesøk.

Flexitrace_Søkbar_Stakefjær_Trasesøk