Søkbar stakefjær for trasesøk

Søk opp og lokaliserer rør og kanaler i plast med søkbar stakefjær ned til en dybde på 3 meter med 120m søkbar stakefjær.

Pris: NOK 34.990,- eks mva

120m (Ø9mm) søkbar stakefjær med signal generator. Stakefjær med faststøpt sonde i tuppen og kablet kjerne i hele fjæras lengde.

Sonde lokasjons
Dytt inn stakefjæra i røret og koble til Signal Generator til begge terminalene på Flexitrace og velg 8kHz frekvens. Dette gjør at det bare blir signal på sonden i tuppen på fjæra og vanlig sonde lokasjon kan benyttes.

Søk hele fjæras lengde
Dytt inn stakefjæra i røret og koble til en Signal Generator til en terminal på Flexitrace og den andre lederen fra signal generatoren til et jordspyd. Velg 83kHz frekvens. Fjæra kan nå da søkes opp på hele lengden som en vanlig kabel.

Flexitrace_Søkbar_Stakefjær_Trasesøk