Søk opp og lokaliserer rør og kanaler i plast opp til en dybde på 3 meter avhengig med 6mm Søkbar Stakefjær på 120 meter.

Art.nr: 306-120 – Pris: NOK 19.900,- eks mva

Stakefjær med faststøpt sonde i tuppen og kablet kjerne for krets i fjæras lengde. Søk plastrør for vann eller fiber og benytt din kabelsøkersender som signalgiver for stakefjæra. Løse batteridrevne sonder har ofte drift med knappbatterier der har veldig liten effekt og går røret dypt kan man lett miste signalet helt. Med Flexitrace derimot bruker man senderen til en kabelsøker der gir langt bedre sender styrke. Dermed blir det intet problem med svakt signal til tross for at røret kan ligge på flere meters dyp. (Anbefalt utgangseffekt til flexitrace er 1 til 3 watt og optimalisert frekvens er 33kHz.)

Dernest bruker man den frekvensen man vil og den utgangseffekten man trenger. Kort sagt en meget effektiv og fleksibel løsning for å finne plast- og ikke metalliske rør.

En annen fordel er, at avhengig av hvordan man kobler seg til fjæra, vil man enten få signal på:

Sonde lokasjons
Dytt inn stakefjæra i røret og koble til en Signal Generator til begge terminalene på Flexitrace, Dette gjør at det bare blir signal på sonden i tuppen på fjæra og vanlig sonde lokasjon kan benyttes

Søk hele fjæras lengde
Dytt inn stakefjæra i røret og koble til en Signal Generator til en terminal på Flexitrace og den andre lederen fra signal generatoren til et jordspyd. Fjæra kan nå da søkes opp på hele lengden som en vanlig kabel.

Manuell brems montert for å opprettholde kontroll over stangen. Ingen batterier nødvendig. Lett og kompakt.S

Art. nr 1.215.10.00003 – PRIS: NOK 11.900,- eks mva 

Du trenge denne Signal Generator i tillegg til stakefjæren for at den skal være søkbar. Bruk (83kHz) for å søke opp hele lengden, eller lavere frekvens for kun å finne sonden i tuppen.