Lekkasjelytter for lokalisering av vannlekkasjer

Her finner du et utvalg av profesjonelt redskap for lekkasjesøk

Stetophon lekkasjelytter

Enkel lekkasjelytter for private stikkledninger, vannbåren varme og vannledninger i innomhus.

Aquatest lekkasjelytter

Profesjonell lekkasjelytter for stikkledninger, hovedledninger, ventiler m.m

SeCorrPhon korrelator og lekkasjelytter

Profesjonell lekkasjelytter og korrelator for lekkasjedeteksjon på alle vannledninger, fra stikkledninger til større hovedledninger

Sporing av innlekkaskjer

røykgenerator_rørinspeksjon

Med denne røykgeneratoren du er i stand til å avdekke innlekkasjer og spore vanskelige lekkasjer.