ejektor

Ejektor til høytrykkspyler – Pris: NOK 17.990,- eks mva

Benyttes for å skape undertrykk for å suge opp vann/sedimenter ved hjelp av høytrykk. Det betyr at du kan suge opp vann/slam med spyleaggregat og helt uten vakuumpumpe.

Oppsett: 5 meter løftehøyde, 18m 2″ vakuumslange
Kapasitet: 60 liter pr min, 200 bar og 80m 1/2″ spyleslange
Resultat: Suger opp 200 liter vann på 30 sekunder.

Art.nr: 1130121 – 1/2″ spyleslange – 60/140 

ejektor

Ejektor til slamsuger for å øke sugekraften til sugeslangen ved store dybder

Denne monteres på enden av sugeslangen og kobles til en 1/2″ spyleslange. Da vil spyledysene som sitter på innsiden av sugerøret skape spylle innover i sugeslangen og skape en Venturieffekt som er en måte å skape undertrykk i et rør med strømning av vann. Man utnytter Bernoulli-prinsippet som sier at trykket reduseres når farten øker. Ved å lage en forsnevring som vannet må passere gjennom vil farten øke og trykket blir lavere.

Art.nr: 2710 – 1/2″ spyleslange – Ø75/80mm sugeslange (3″)
– Pris: NOK 6.990,- eks mva

Art.nr: 2712 – 1/2″ spyleslange – Ø100mm sugeslange (4″)
– Pris: NOK 8.990,- eks mva

Art.nr: 2714 – 1/2″ spyleslange – Ø125mm sugeslange (5″)
– Pris: NOK 11.990,- eks mva

Art.nr: 2715 – 1/2″ spyleslange – Ø150mm sugeslange (6″)
– Pris: NOK 13.990,- eks mva

Les mer her